PartnerUp

SOSYAL ETKİNİ PARTNERUP ile GÜÇLENDİR!

 
Sosyal/etki odaklı girişimler ve kurumsal şirketleri bir araya getiren Sosyal Girişim İstanbul: PartnerUp Programının
ikinci döngü girişimleri belli oldu!
 
Programın Nisan 2022 – Eylül 2022 aralığındaki ilk döngüsü; farklı sektörlerden 10 girişim ve 18 kurumsal şirket arasında 25 işbirliği projesini ortaya çıkardı.
 

PartnerUp Programının ikinci döngüsünde yer alan girişimlerle tanışmak isteyen,

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri odağında çalışmaları olan kurumsal şirketleri

18 Ocak, 15 Şubat, 15 Mart 2023 tarihlerinde Impact Hub İstanbul’da düzenlenecek

Networking Etkinliklerine davet ediyoruz!

 

 

 SOSYAL GİRİŞİM İSTANBUL: 
PARTNERUP

 
Sosyal Girişim İstanbul; İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimleri hedefleyen, bu girişimlerin etki ölçümleme, yönetme, pazara erişim ve kurumsal işbirlikleri geliştirme konularında gelişimini amaçlayan bir kapasite geliştirme programıdır. Sosyal Girişim İstanbul kapsamında hayata geçen ve sosyal etki odaklı girişimlere odaklanan PartnerUp ise girişimler ile kurumsal şirketleri bir araya getirerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayan işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirilmesini amaçlıyor.
 

2. Döngü PartnerUp Girişimleri

1. Döngü PartnerUp Girişimleri

Girişimcileri Neler Bekliyor?

Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi Eğitimi

İhtiyaç Analizi ve Gelişim Planı

İş Geliştirme Uzman ve Mentor Desteği

Özel Sektör Eşleştirme Etkinlikleri

Networking Aktiviteleri

Program Sonrası Koçluk Desteği

Kurumsal Şirketleri Neler Bekliyor?

Etki odaklı girişimlerle hedefe yönelik eşleşmeler

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayan çözüm ortaklıkları

Impact Hub kolaylaştırıcılığında işbirliği geliştirme süreci

Sosyal inovasyon alanında bilgiye erişim

Sosyal etki odaklı networking ve deneyim paylaşımı

İşbirliklerinin görünürlük kazanacağı final etkinliği

PartnerUp'ta Hangi Girişimler Var?

-1-
Etkiyi Önceliklendiren, Sosyal Faydayı Odağına Alan

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında çalışan

-2-
İstanbul'da Tüzel Kişiliği Olan veya Faaliyet Gösteren

İstanbul’da aktif çalışma yürüten

-3-
İleri Aşama Girişimler

Halihazırda pazar erişimi olan ve kurumsal şirketlere değer önermesi yaratabilecek hizmet veya ürün sahibi

PartnerUp Program Akışı

Hızlandırma programı; farklı girişimler ve kurumsal şirketleri kapsayacak şekilde
5'er aylık 2 döngü şeklinde gerçekleşecektir.

Başvuru Süreci

2. Hızlandırma programı için
Son başvuru tarihi: 20 Kasım 2022

PartnerUp Kuluçka Programı

1. Hızlandırma Programı:
Nisan-Ağustos 2022
2. Hızlandırma Programı:
Aralık 2022-Nisan 2023

Program Sonrası Koçluk Desteği

1. Program Sonrası Koçluk Desteği:
Eylül-Ekim 2022
2. Program Sonrası Koçluk Desteği:
Mayıs-Haziran 2023

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul’da kayıtlı tüzel kişiliği olan, ileri aşamadaki etki odaklı veya sosyal girişiminizde kurucu ortak veya karar verici iseniz ve 5 ay sürecek programa eksiksiz katılım gösterebilecekseniz başvuru yapabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışan tüm girişimler programa başvurabilir.

Her bir girişimin 5 ay içerisinde programa her ay yalaşık 12-15 saat vakit ayırması beklenmektedir. Program atölyelerinin ay sonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Özel sektör kurumlarıyla gerçekleştireceğiniz ek görüşmeler bu süreye dahil değildir.

Programa katılan ekiplerin içinde karar alıcı profillerin olması hızlandırma sürecinin verimi açısından oldukça önemlidir. Girişimlerden kurucu ortak ve iş geliştirme konusunda yetkili kişilerin program sürecinde aktif yer alması beklenmektedir.

Program İstanbul odaklı olduğundan, katılımcıların İstanbul’da fiziki olarak gerçekleşecek aktivitelere katılmaları beklenmektedir.

Programa katılacak girişimler sosyal faydayı odağına alan, İstanbul’da faaliyet gösteren ve kurumsal değer önermesi olgunlaşmış, ileri aşama girişimler arasında seçilecektir. 

PartnerUp programına katılan kurumsal şirketler ihtiyaçlarını belirledikten sonra eşleştirme etkinliklerinde öncelik ve hedeflerine en uygun girişimlerle eşleşirler. Bu etkinlikler sonrasında eşleşilen girişimler ile kurumun işbirliği potansiyeli program ekibinin de desteğiyle değerlendirilir ve işbirliği hızlandırma sürecine geçilecek girişim(ler) belirlenir. Belirlenen bu girişimler ile kurumsal şirketler planlama toplantıları ve mentorluklarla kolaylaştırılan işbirliği hızlandırma sürecine devam ederler.

Girişimler programın iki döngüsüne de başvurabilir fakat yalnızca bir döngüde yer alabilirler.
Kurumsal şirketler için programın iki döngüsüne de katılım mümkündür. Dileyen kurumsal şirketler iki döngüden birine, dileyenler ikisine birden katılabilir. İki döngüdeki girişimler birbirinden farklı olacaktır.

Programa katılacak kurumsal şirketler SKA’lara bağlılıkları, programa katılma motivasyonları ve programdaki girişimlerle işbirliği yapma istek ve potansiyellerine göre seçilecektir.

PartnerUp katılımcısı kurumsal şirketlerin çalışma alanları ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 

En doğru girişim eşleşmelerini sağlamak adına program ekibinin kurumsal şirketlerden beklentisi: 1) Program ekibine kurumsal ihtiyaçları iletmeleri, 2) Programın ilk 2 ayında gerçekleşecek 3 girişim eşleştirme etkinliğine katılmaları, 3) İşbirliği hızlandırma sürecine girilebilecek PartnerUp girişimlerinin program ekibi ile birlikte belirlenmesini sağlamaktır.

Bu 2 aylık süreç sonunda kurumsal şirketin eşleştiği bir girişim mevcut ise 3 aylık bir işbirliği hızlandırma süreci başlayacaktır. Bu süreçte kurumsal şirketlerden minimum beklentimiz aylık en az 4 saatlik bir vakit ayırarak girişim ve program ekibi ile yapılacak ilerleme toplantılarının gerçekleştirilmesi yoluyla girişimle işbirliği sürecinin ilerletilmeleridir. 

Ek olarak özel sektör kurumlarının program sonunda sosyal girişimlerin işbirliği sunumlarını yapacakları 3 saat sürmesi hedeflenen, işbirliklerini ön plana çıkaracak Demo Day’e katılım göstermeleri beklenmektedir.

Kurumsal şirketlerden, girişim ilişkileri geliştirme konusuna liderlik edebilecek profillerin programa katılan ekip içinde yer alması önerilmektedir. 

Programın bazı modülleri çevrimiçi gerçekleşecek. Bununla beraber özel sektör ağ geliştirme aktiviteleri, düzenli takip buluşmaları, sunum günü gibi etkinlikler Impact Hub Istanbul’da fiziki olarak gerçekleşecektir.

Girişim ve kurum arasında geliştirilecek işbirliğinin kapsamı iki tarafın iş modeline, ihtiyaç, öncelik ve hedeflerine yakından bağlıdır. İşbirliği hızlandırma süreci sonunda girişim kurumsal şirketin değer zincirine entegre olan bir ürün/hizmet geliştirebilir veya mevcut ürününü/hizmetini yenilikçi bir şekilde şirkete adapte edebilir. Geliştirilen işbirliği ile girişim ve kurumsal şirket ortak bir hedef kitleye (üniversite öğrencileri, kadın girişimciler vb) yönelik ihtiyaç duyulan servisleri birlikte sunabilirler. Geliştirilebilecek işbirlikleri, eşleşecek girişim-kurumsal şirket dinamiklerine bağlı olduğu için olası işbirliklerine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Programdaki eşleştirme etkinliklerinde gerçekleşecek girişim-kurumsal şirket eşleşmeleri ile ilgili herhangi bir sayı sınırı bulunmasa da daha yoğun iletişim içeren kurum-girişim işbirliği hızlandırma sürecine geçileceği noktada kurum başına en fazla 2 girişimin önceliklendirilmesi önerilmektedir. 

Girişim işbirliği potansiyelinin analizi sürecinin sonrasında eğer kurumsal şirket tarafında işbirliği potansiyeli yüksek girişim bulunmaz ise kurumsal şirket işbirliği hızlandırma sürecine devam etmek durumunda değildir.

PartnerUp programına katılıyor olmak kurumsal şirketler için herhangi bir işbirliği taahhüdü ya da zorunluluğu anlamına gelmez. Eşleşilen girişimlerle kurum arasındaki işbirliği potansiyelinin analizi sonrasında kurum tarafında işbirliğine uygun bulunan girişim olmaz ise kurumsal şirket işbirliği hızlandırma sürecine devam etmek ya da final etkinliğinde sunum yapmak durumunda değildir.

Program Destekçileri

Program Partnerleri

ETKİNİ BÜYÜTMEYE HAZIR MISIN?

Programa katkı vermek mi istiyorsunuz? Aklınızda bir soru mu var? Destek olmaktan mutluluk duyarız.

[email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.